Koç Üniversitesi Kimlik Kılavuzu
Koç Üniversitesi Kimlik Kılavuzu

Üniversitemizin itibarını yönetme noktasında iletişimde kurumsal bütünlüğü (tüm yapı, birim, bölümlerimizin de katkısı ile) mutlaka sağlamamız gerekliliğine; Üniversitemizin algılanmasında kurumsal mükemmelliğin ancak bu şekilde yakalanabileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, logo ve görsel kimlik bilgilerini içeren bir Kurumsal Kimlik Kılavuzu hazırlanmış (Dünyaca tanınmış profesyonel bir kurumsal kimlik ajansı olan Chermayeff’in İstanbul ofisi tarafından hazırlanmıştır); böylece Koç Üniversitesinin görsel kimliği ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Görsel kimlik ile birlikte, bu kimliğin grafik öğeleri (KU logosu ve kullanımları, KU harf karakteri, KU renkleri ve KU kurumsal sunum şablonu) kullanımı hakkında detaylı bilgiyi içeren dokümanlar yer almaktadır.

Günümüzde her yerde şirketleri, ürünleri veya hizmetleri temsil eden yüzlerce logoya rastlıyoruz. Bu durum, Koç Üniversitesinin de her fakültesinin, bölümünün veya programının kendine ait özel logosunun olması gerekliliğini düşündürebilir. Ancak, burada özellikle belirtmek isteriz ki “Koç Üniversitesi” markası ana markadır ve bağlı yapıların ana markaya, ana markanın bağlı yapılara katkısı, yalnızca, ana marka isminin korunması ve öne çıkarılması ile sağlanabilir. Bu ana markanın altında bulunan tüm fakülte, bölüm, program, birim ve yapılanmalar da Kurumsal Kimlik Kılavuzu ile belirlenen standartlara uygun olmalıdır. Paylaşmış olduğumuz çalışma kapsamında sağlanan bütünlük ile Koç Üniversitesi ve ona bağlı olan tüm merkez, fakülte, bölüm ve programları arasında güçlü bir bağ oluşacak; böylelikle kurumsal bütünlük yakalanmış olacaktır. Yoğun temponun ve sorumluluklarımızın arasında, logo öncelik taşımayan bir konu olarak değerlendirilebilir. Uzmanlar, kurumsal itibarın yönetimi açısından büyük önem taşıdığını belirtmektedir. Akılda kalıcı, kurumun kimliğini yansıtan, dikkat çekici bir logo; uzun bir araştırma-planlama ve kurumun hedefleri ile birlikte değerlendirilerek arzu edilen algının da dikkate alındığı meşakkatli bir profesyonel tasarım sürecinin sonucunda yaratılır. Bu süreç zaman alacağı gibi ciddi bütçelerin de harcanması anlamına gelebilir. Dolayısıyla önemli bir yatırım olarak ele alınmalıdır ve herkesin işbirliği çok değerlidir.

Bu bağlamda, Üniversitenin etkinliklerinde / çalışmalarında logo kullanımı gerektiğinde kılavuzdaki ilkelerin gözetilmesi (Resmi sunumlarda Üniversite sunum şablonunun tercih edilmesi) ve Üniversite ile ilgili yapılara ait yeni tasarlanacak olan tüm logoların da Kurumsal Kimlik Kılavuzu’na uygun olarak İletişim Ofisine danışılmak suretiyle yapılması rica olunur. Hassasiyetiniz, işbirliğiniz ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

İletişim Ofisi

Koç Üniversitesi Kimlik Kılavuzu

Kurumsal PowerPoint Şablonu